Woongebied Het Plateau

28 november '16

Het nieuwe woongebied aan de Noordoostrand van Blixembosch Buiten heeft de nieuwe naam "Het Plateau" gekregen. Het ontwerp van het plan is de basis geweest voor deze naamswijziging. De woningen in dit nieuwe gebied komen een niveau hoger te liggen dan de woningen in de Velden.

Inloopbijeenkomst Blixembosch Buiten

Op dinsdag 29 november was er in VTA Blixems een inloopbijeenkomst voor de huidige bewoners van Blixembosch Oost. Deze bijeenkomst is georganiseerd om een toelichting te geven op het stedenbouwkundig ontwerp, de beeldkwaliteit en de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Ook is er tijdens deze avond een korte film gepresenteerd, die een eerste impressie geeft van de beoogde woningen en de openbare ruimte.