Het Plateau: een fijne leefomgeving voor mens én natuur

2 maart '21

Het Plateau wordt een fijne leefomgeving voor mens en natuur. De kwaliteit van het groen wordt versterkt door het toevoegen van inheemse boom- en beplantingsoorten en we passen natuurinclusief bouwen toe. Wat dit betekent en waarom dit zo belangrijk is, leggen we hieronder aan je uit.

Natuurinclusief bouwen

In Het Plateau fase I wordt natuurinclusief bouwen toegepast. Dit betekent dat we bij de bouw van een deel van de woningen de natuur deels integreren in de bouw. Een aantal van de nieuwbouwwoningen krijgt een of meerdere voorziening(en) in de gevel(s) voor bijvoorbeeld vleermuizen en gierzwaluwen, waardoor deze weer nest- en verblijfgelegenheid hebben. Dit zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat tevens bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving.

Waarom is natuurinclusief bouwen belangrijk?

Vogels en vleermuizen staan onder druk omdat nest- en verblijfplaatsen verdwijnen door sloop of renovatie. Nieuwbouwwoningen zijn daarbij goed geïsoleerd waardoor er nauwelijks ruimtes zijn voor vogels en vleermuizen om zich te vestigen. En dat terwijl deze diersoorten belangrijk zijn omdat ze zorgen dat ongedierte wordt bestreden. Dit draagt weer bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen.

  Inrichting openbare ruimte
  Bekijk het woningaanbod