Hoera, 70% van de woningen in Het Plateau fase III is verkocht

13 juni '22

We hebben goed nieuws voor de kopers van een woning in Het Plateau fase III in Blixembosch Buiten. Het verkooppercentage van 70% is behaald! Hiermee is weer aan een opschortende voorwaarde, zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst, voldaan.

Status opschortende voorwaarden

Op dit moment is er aan 2 van de 4 opschortende voorwaarden voldaan: de omgevingsvergunning is onherroepelijk en het verkooppercentage van 70% is behaald. De laatste twee opschortende voorwaarden, het perceel verkeert in (fiscaal) bouwrijpe staat en is ter beschikking gesteld van de ondernemer en Woningborg heeft planacceptatie verstrekt, wordt naar verwachting binnen enkele weken vervuld. Zodra deze vervuld zijn, ontvangen alle kopers de zogenaamde 'Hoerabrief' waarin staat dat de bouw van hun nieuwe woning definitief van start gaat.

Wat speelt er? Nieuwsoverzicht
Wonen in Het Plateau? Woningaanbod